نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به نامه شماره 020/25942 مورخ 1400/10/18 وزیر جهاد کشاورزی

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به نامه شماره 020/25942 مورخ 1400/10/18 وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به نامه شماره 020/25942 مورخ 1400/10/18 وزیر جهاد کشاورزی طی نامه شماره 133766 مورخ 1400/10/28 ابلاغ شد.
 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط