اصلاح تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/29 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش" طی نامه شماره 137036 مورخ 1400/11/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 29/10/1400 به پيشنهاد شماره 29710 مورخ 26/2/1400 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره ماده (3) آيين­نامه اجرايي تبصره (6) الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش موضوع تصویب­نامه شماره 116033/ت35329هـ‍ مورخ 18/9/1385، عبارت "شاخص (750/1)" به عبارت "شاخص (480/1)" اصلاح می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف