تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام امضای موقت کنوانسیون سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام امضای موقت کنوانسیون سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/03 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام امضای موقت کنوانسیون سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی" طی نامه شماره 138073 مورخ 1400/11/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه

هيئت وزيران در جلسه 3/11/1400 به پیشنهاد شماره 02/100/132766 مورخ 7/10/1400 وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (2) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­های بین­المللی - مصوب 1371- تصویب کرد:

وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس­جمهور (امور توافق­های بین­المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام امضای موقت کنوانسیون سازمان بین­المللی علائم کمک ناوبری دریایی اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف