لغو تصویبنامه موضوع مجوز فروش 12 هکتار از اراضی غرب تهران واقع در ضلع شمال شرقی بوستان طبیعت پردیسان

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص لغو تصویبنامه موضوع مجوز فروش 12 هکتار از اراضی غرب تهران واقع در ضلع شمال شرقی بوستان طبیعت پردیسان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/25 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "لغو تصویبنامه موضوع مجوز فروش 12 هکتار از اراضی غرب تهران واقع در ضلع شمال شرقی بوستان طبیعت پردیسان" طی نامه شماره 138077 مورخ 1400/11/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف