تصویبنامه درخصوص واگذاری بهره برداری از منافع بخشی از اراضی ملی قابل واگذاری در بخش ثبتی ارادان شهرستان ارادان استان سمنان جهت احداث ایستگاه بارانداز در ضلع جنوبی ایستگاه راه آهن منطقه ده نمک به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری بهره برداری از منافع بخشی از اراضی ملی قابل واگذاری در بخش ثبتی ارادان شهرستان ارادان استان سمنان جهت احداث ایستگاه بارانداز در ضلع جنوبی ایستگاه راه آهن منطقه ده نمک به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/25 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری بهره برداری از منافع بخشی از اراضی ملی قابل واگذاری در بخش ثبتی ارادان شهرستان ارادان استان سمنان جهت احداث ایستگاه بارانداز در ضلع جنوبی ایستگاه راه آهن منطقه ده نمک به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح" طی نامه شماره 138082 مورخ 1400/11/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت جهادکشاورزی

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 25/10/1400 به پيشنهاد شماره 5080/99/120451001/4/1/4330 مورخ 1/10/1399 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380-   و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:  

1- منحصراً بهره‏برداری از منافع میزان (51412) مترمربع از اراضی ملی قابل واگذاری (واگذاری منافع) پلاک ثبتی (1/211) فرعی از (90) اصلی واقع در بخش ثبتی ارادان شهرستان ارادان، استان سمنان مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص­شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است و با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع) با کسر حریم­های قانونی و رعایت قوانین و مقررات و ملاحظات زیست محیطی، جهت احداث ایستگاه بارانداز در ضلع جنوبی ایستگاه راه­آهن منطقه ده نمک در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می گیرد.

2- این مجوز برای اجرا و بهره­برداری از محدوده یادشده مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

3- سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره­برداری مطابق طرح مصوب است.

4- در طول مدت اجرای طرح و بهره­برداری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر عهده دارد.

5- با اتمام دوره طرح مصوب هرگونه بهره­برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت وزیران است.

6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) اعلام و در اجرای ماده (104) مکرر آیین­نامه قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان­ها و تأسیسات احداث­شده بر مبنای طرح مصوب به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره­بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است" اقدام و سند مالکیت را به اداره کل یادشده تحویل نماید.

محمد مخبــر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف