تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری از بخشی از اراضی استان ایلام به وزارت ورزش و جوانان

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از بخشی از اراضی استان ایلام به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/04 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری از بخشی از اراضی استان ایلام به وزارت ورزش و جوانان" طی نامه شماره 138084 مورخ 1400/11/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف