تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/03 هیات وزیران درخصوص "تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 138874 مورخ 1400/11/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف