دستورالعمل اجرایی بند ی تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص دستورالعمل اجرایی بند ی تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/03 هیات وزیران درخصوص "دستورالعمل اجرایی بند ی تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 138918 مورخ 1400/11/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان انرژی اتمی ایران

هیئت­ وزیران در جلسه 3/11/1400 به پیشنهاد شماره 100/20/23511/1400 مورخ 24/4/1400 وزارت نیرو و به ‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی بند (ی) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل اجرایی بند (ی) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1- در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

3- ساتبا: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق.

4- سرمایه‌گذار: اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای قرارداد خرید تضمینی برق با ساتبا.

5- سوخت صرفه‌جویی­شده: برابر ترکیب سوخت‌های مصرفی در نیروگاه‌های حرارتی کشور بر اساس شاخص‌های عملکرد سال 1399 که معادل (02/0) لیتر نفت کوره، (0329/0) لیتر نفت‌گاز و (2116/0) مترمکعب گاز طبیعی آن به ازای تولید هر کیلووات ‌ساعت برق تجدیدپذیر می‌باشد.

6- اوراق: حواله یا گواهی صرفه­جویی انرژی معادل سوخت صرفه­جویی شده.

ماده 2- ساتبا موظف است در پایان هر فصل گزارش سه ماهه میزان تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر برحسب کیلو وات ساعت، معادل مقدار سوخت صرفه‌جویی شده و مبلغ بدهی (ریال) به تفکیک هر یک از سرمایه‌گذاران را تهیه و به سازمان ارائه نماید.

ماده 3- سازمان یک ماه پس از دریافت مستندات از وزارت نیرو درخواست ساتبا را در خصوص هر یک از سرمایه‌گذاران بررسی و پس از تأیید محاسبات نسبت به اعلام میزان سوخت صرفه‌جویی شده و همچنین میزان رقم مطالبات سرمایه‌گذار از دولت در دوره مورد گزارش در سقف مقرر در بند (ی) تبصره (15) قانون (بیست و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر25) ریال) با اولویت تأییدیه تعهدات و مطالبات بخش خصوصی از 1395 به بعد اقدام و مراتب را به وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و ساتبا اعلام می‌نماید.

تبصره- در صورت عدم تأیید مستندات از سوی سازمان، مراتب جهت تکمیل به وزارت نیرو عودت داده می­شود.

ماده 4- وزارت نفت از طریق شرکت­های تابع خود حداکثر تا (15) روز پس از اعلام سازمان، نسبت به واگذاری سوخت صرفه­جویی شده قابل تحویل به سرمایه‌گذاران در سقف میزان (حجم) مجوز صادرشده از سوی سازمان و با ارزشی حداکثر معادل میزان رقم مطالبات سرمایه‌گذار از دولت (اعلامی توسط سازمان) اقدام و معادل آن را به حساب بدهکار دولت منظور و مراتب را به سازمان، ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌نماید.

تبصره 1- سرمایه­گذار یا کارگزار معرفی­شده توسط وی می­تواند به جای دریافت سوخت، اوراق دریافت سوخت قابل انتقال به غیر دریافت نماید. دارندگان اوراق می­توانند تا تیرماه 1401 نسبت به دریافت سوخت از وزارت نفت اقدام نمایند.

تبصره 2- ارزش سوخت واگذارشده موضوع اين ماده براساس متوسط قیمت وزنی ماهانه فروش داخلی و صادراتی آن فرآورده در بورس انرژی و درصورت عدم وجود به قیمت اعلامی وزارت نفت به شرکت­های پالایش نفت در ماه تحویل و  نرخ ارز سامانه نيما محاسبه خواهد شد.

تبصره 3- با اعلام وزارت نفت مبلغ سوخت یا اوراق تحویلی به صورت جمعی- خرجی در دفاتر ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی- خرجی مبلغ مذکور، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی انجام می‌گردد.

تبصره 4- شرکت­های پالایش نفت مشمول مابه­التفاوت بند (ک) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- برای فرآورده­های موضوع این دستورالعمل می­شود.

تبصره 5- محل تحویل فرآورده­های نفتی انبارهای شرکت­های ملی فرآورده­های نفتی به تشخیص آن شرکت و محل تحویل گاز طبیعی با درخواست سرمایه­گذار و پس از تأیید شرکت ملی گاز ایران تأیید می­شود. نرخ خدمات انتقال گاز به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی معادل ریالی (3/0) سنت به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) خواهد بود.

ماده 5- ساتبا مجاز است با تأیید سازمان نسبت به تسویه بدهی‌های قطعی خود تا پایان سال 1399 که با توجه به ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- تسجیل شده و به تأیید ذی­حساب رسیده باشد، از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون و با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به اتخاذ تمهيدات و سازوکارهاي لازم برای تسهیل عرضه سوخت یا اوراق توسط سرمایه‌گذار، مطابق روش‌های متداول در بورس انرژی، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، اقدام نماید.

ماده 7- فروش و عرضه داخلی و صادراتی سوخت صرفه­جویی شده یا اوراق صرفاً در بورس انرژی مجاز است.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف