تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت پروتکل تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت پروتکل تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/03 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت پروتکل تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو" طی نامه شماره 138933 مورخ 1400/11/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امورخارجه

هيئت وزيران در جلسه 3/11/1400 به پیشنهاد شماره 235813/60 مورخ 4/10/1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای ماده (2) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­های بین­المللی - مصوب 1371- تصويب کرد:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس­جمهور (امور توافق­هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاكره، پيش‏ امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتکل تمدید موافقت­نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو (موضوع قانون مصوب 19/3/1398) در چهارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف