تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/03 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان" طی نامه شماره 138947 مورخ 1400/11/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه

 

هيئت وزيران در جلسه 3/11/1400 به پیشنهاد شماره 02/100/132723 مورخ 7/10/1400 وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (2) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­های بین­المللی – مصوب 1371- تصويب کرد:

وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق­های بین­المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت­نامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه­ شماره 51768 مورخ 13/5/1400 معاونت حقوقی رییس­جمهور، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف