اصلاح تبصره های بند 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ق، ر، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره های بند 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ق، ر، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/03 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تبصره های بند 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ق، ر، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 140455 مورخ 1400/11/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهادکشاورزی- وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 3/11/1400 به پیشنهاد شماره 120893/57 مورخ 8/8/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره­ های بند (4) ماده (3) آیین­نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره 12536/ت58715هـ مورخ 7/2/1400 به شرح زیر اصلاح می­شود:

1- در تبصره (1)، بعد از عبارت "پیمان­های مربوط" عبارت "و مقررات مندرج در آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره 5211/ت57592هـ مورخ 22/1/1400" الحاق می­شود.

2- در تبصره (2)، بعد از عبارت "سپرده بیمه" عبارت "مطابق با شرایط عمومی پیمان­های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران" الحاق می­شود.

3- متون زیر به عنوان تبصره­های (3) و (4) الحاق و عناوین تبصره­های قبلی به (5) و (6) اصلاح می­شود:

تبصره 3- آزادسازی سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری، قبل از سررسید، مطابق آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره 5211/ت57592هـ مورخ 22/1/1400، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می­باشد.

تبصره 4- در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان­های مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزاد شده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تأیید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می­نماید. تسویه این بدهی مطابق فراز انتهایی تبصره (2) این بند انجام می­شود.

4- در تبصره (6) اصلاحی، عبارت "از جمله کسور بیمه کارکنان قراردادی" حذف می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف