اصلاح تحریری تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی واقع در بخش 9 ثبتی بادرود شهرستان نطنز استان اصفهان جهت احداث آرامستان به شهرداری بادرود

اصلاح تحریری تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی واقع در بخش 9 ثبتی بادرود شهرستان نطنز استان اصفهان جهت احداث آرامستان به شهرداری بادرود ابلاغ شد.

اصلاح تحریری تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی واقع در بخش 9 ثبتی بادرود شهرستان نطنز استان اصفهان جهت احداث آرامستان به شهرداری بادرود طی نامه شماره 140473 مورخ 1400/11/09 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف