تصویبنامه درخصوص امضای موقت توافقنامه احداث پل اتومبیل رو مرزی بر روی رودخانه آستاراچای با دولت جمهوری آذربایجان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص امضای موقت توافقنامه احداث پل اتومبیل رو مرزی بر روی رودخانه آستاراچای با دولت جمهوری آذربایجان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/06 هیات وزیران درخصوص "امضای موقت توافقنامه احداث پل اتومبیل رو مرزی بر روی رودخانه آستاراچای با دولت جمهوری آذربایجان" طی نامه شماره 141434 مورخ 1400/11/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور خارجه

هیئت وزیران در جلسه 6/11/1400 به پیشنهاد شماره 02/100/39184 مورخ 24/3/1400 وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (2) آیین­نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق­های بین­المللی – مصوب 1371- تصویب کرد:

وزارت راه و شهرسازی نسبت به امضای موقت توافقنامه احداث پل اتومبیل­رو مرزی بر روی رودخانه آستاراچای (آستارا جمهوری اسلامی ایران - آستارا جمهوری آذربایجان) با دولت جمهوری آذربایجان اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف