مصوبه تغییر جایگاه سازمانی مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر جایگاه سازمانی مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تغییر جایگاه سازمانی مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری طی نامه شماره 62765 مورخ 1400/11/10 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف