تصویبنامه درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع اختصاص اعتبار به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع اختصاص اعتبار به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/06 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع اختصاص اعتبار به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری" طی نامه شماره 141448 مورخ 1400/11/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف