بخشنامه درخصوص صادرات آلفا آلومینا توسط شرکت های تولیدی آراد لیان فرآور آریا و آلومینیوم پارس اکسید

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات آلفا آلومینا توسط شرکت های تولیدی آراد لیان فرآور آریا و آلومینیوم پارس اکسید ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات آلفا آلومینا توسط شرکت های تولیدی آراد لیان فرآور آریا و آلومینیوم پارس اکسید طی نامه شماره 1400/1543493 مورخ 1400/11/11 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف