رأی شماره 2472 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 1ـ2 آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مصوب 1394/3/12 دانشگاه صنعتی امیرکبیر که متضمن کسر نمره به دلیل تأخیر در دفاع از پایان‌نامه است، ابطال شد

تاریخ دادنامه : 1400/9/9        شماره دادنامه: 2472    شماره پرونده : 0000336

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم عصمتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1ـ 2 آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب 1394/3/12

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1ـ 2 آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب 1394/3/12 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" دانشگاه صنعتی امیرکبیر برخلاف صلاحیت خود و بر خلاف ماده 22 آیین‌نامه آموزش دوره کارشناسی ارشد شورای برنامه‌ریزی، ارزشیابی پایان‌نامه در ترم ششم را از 17 اعلام کرده است، در حالی که در خصوص این نوع مصوبه پیش از این در دیوان عدالت اداری توسط دانشجویان دانشگاه‌های کشور دادخواست‌هایی با همین موضوع طرح شده و توسط دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن‌ها صادر شده است. از جمله این دادنامه‌ها می‌توان به دادنامه شماره 1034ـ 1039 مورخ 1393/6/24، 476 ـ 1396/5/17، 830 ـ 1396/8/30، 1026ـ 1398/2/52 و 1461ـ 1462 مورخ 1399/10/23 اشاره کرد. همچنین وزارت علوم طبق نامه شماره 14665/7 ـ 1396/7/4 به تمـام دانشگاه‌های کشور اعـلام نموده کسر نمره بـه دلیل تـأخیر در دفـاع از پایان‌نامه خـارج از صلاحیت مراجع آموزشی می‌باشد. ضمن اینکه مستفاد از مفاد مواد 20 و 22 آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب 1389/1/19 شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی، اعمال هرگونه محدودیت کسر نمره توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها برخلاف آیین‌نامه وزارت علوم می‌باشد لیکن هیأت داوران در نمره دادن آزادند. علاوه بر این دانشگاه امیرکبیر با ارائه تفسیر برخلاف مواد 36، 37 و 38 آیین‌نامه مذکور کسر سه نمره در صورت تأخیر در ترم ششم را از اختیارات دانشگاه در نظر گرفته است .   "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد به تاریخ 1394/3/12:

..................

..................

1ـ 2 تمدید سنوات

جهت دفاع ترم ششم لازم است دانشجو ضمن حضور در جلسه شورای گروه، میزان پیشرفت پروژه و دلایل تأخیر در اتمام پروژه را بیان نماید. تمدید ترم ششم صرفاً بر اساس تصویب گروه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده امکانپذیر است.

 ـ مهلت دفاع برای دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی، 15 تیرماه و برای ورودی‌های  نیمسال دوم 30 دی ماه است.

 ـ نمره پایان ترم در ترم ششم از 17 می‌باشد.

 ـ نمره تشویقی (مقاله، کار تجربی و اختراع) بر اساس آیین‌نامه فعلی (پیوست 1ـ فرم شماره 01ـ 3301ـ FM ـ AUT ) تعیین می‌شود.

 ـ دانشجوی ورودی نیمسال اول از ابتدای اسفندماه ملزم به پرداخت شهریه می‌باشد. مبلغ شهریه با توجه به زمان دفاع از پروژه به شرح زیر است:

· اسفند ماه: 2/000/000 ریال

· فروردین ماه: 4/500/000 ریال

· اردیبهشت ماه: 7/500/000 ریال

· خرداد ماه: 11/000/000 ریال

· تیر ماه: 15/000/000 ریال

 ـ دانشجوی ورودی نیمسال دوم از اول مرداد ماه ملزم به پرداخت شهریه می‌باشد. مبلغ شهریه با توجه به زمان دفاع از پروژه به شرح زیر است:

· شهریور ماه: 2/000/000 ریال

· مهر ماه: 4/500/000 ریال

· آبان ماه: 7/500/000 ریال

· آذر ماه: 11/000/000 ریال

· دی ماه: 15/000/000 ریال

** تمدید ترم هفتم به بالا (در موارد بسیار خاص و استثنایی) پس از ارائه دلایل و مستندات قابل قبول توسط دانشجو و تأیید گروه، تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و نهایتاً بر اساس حکم کمیسیون موارد خاص دانشگاه امکان پذیر است. در این حالت نمره دانشجو از 17 بوده، و امتیاز تشویقی وجود ندارد و به ازای هر نیمسال، شهریه معادل ترم ششم بصورت یکجا گرفته می‌شود. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به موجب لایحه شماره 10/799 ـ 1400/3/23 توضیح داده است که:

  " در خصوص شکایت آقای قاسم عصمتی به طرفیت این دانشگاه و به خواسته ابطال بند 1ـ 2 آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ 1394/3/12، که تحت کلاسه 140031920000093989 و کلاسه بایگانی 0000336 در آن هیأت مطرح رسیدگی است و برگ ثانی دادخواست شـاکی و ضمام آن به این دانشگاه واصـل گردیده است، بدینوسیله در مقام دفـاع در قبال شکایت وی موارد و موضوعات متضمن را به شرح آتی به استحضار عالی می‌رساند:

 1ـ نامبرده ورودی مهر ماه سال 1393 می‌باشد و طبق آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وقت، به شماره 21/154ـ 1388/1/19 سنوات دانشجویی حداکثر دو سال مشتمل بر چهار نیمسال تحصیلی می‌باشد که با این توصیف آخرین مهلت دفاع شکات تا پایان بهمن ماه سال 1395 بوده که متأسفانه در بازه زمانی مقرر از پایان‌نامه خود دفاع ننموده‌اند. لذا این دانشگاه جهت معاضدت و مساعدت با دانشجو به استناد تبصره ماده 15 آیین‌نامه مزبور که اشعار می‌دارد «در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از 2/5 سال تجاوز نماید.» با ثبت‌نام نیمسال پنجم مشارالیه موافقت نموده که مع الاسف در بازه زمانی تعیینی نیز دفاعیه خود را انجام نداده‌اند، بنابراین با توجه به تبصره ماده 15 آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مدت دوره دانشجویان از 2/5 نباید تجاوز کند و با عنایت به اینکه ایشان تا پایان ترم پنجم از پایان‌نامه خود دفاع ننموده است لزوماً باید منجر به صدور حکم محرومیت از تحصیل می‌گردید که با موافقت استاد راهنما، رئیس دانشکده و جهت مساعدت با دانشجویان با ثبت‌نام نیمسال ششم موافقت گردید.

2ـ اما در خصوص اظهارات شاکی مبنی بر کسر نمره پایان‌نامه ناشی از تاخیر در دفاع به استحضار می‌رساند که در این دانشگاه کسر نمره وجود نداشته و طبق مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر سقف نمره برای دفاع از پایان‌نامه در ترم ششم تحصیلی بیست بوده و باقی 3 نمره نیز بابت محصولات کار تحقیقاتی دانشجو از قبیل مقاله و اختراع و جوایز و غیره به وی تعلق خواهد گرفت. بنابراین مشاهده می‌گردد که کماکان نمره دانشجو از 20 می‌باشد و حقی از آنها ضایع نشده است و نامبرده با دفاع از پایان‌نامه خود، نمره 16/75 را اخذ نموده و به علت دارا نبودن هیچ گونه محصولات خروجی مانند ارائه و چاپ مقالات، جایزه خوارزمی و غیره نتوانسته بر اساس جـدول رویه شماره AUT-PR 33 0 1 ، 3 نمره دیگر را دریافت و از این مـزایا استفاده نماید، بنابراین نمره نهایی مشارالیه 16/75 درج شده و برای وی هیچ ممانعتی برای اخذ نمره تا 20 وجود نداشته است.

 با دقت نظر به عرایض معنونه فوق و توجهاً به اینکه این دانشگاه در راستای اجرای مفاد دادنامه شماره 1026 ـ 1398/2/52 آن هیأت، موضوع پرونده شماره 1497/97، که النهایه منجر به صدور حکم ابطال قسمتی از آیین‌‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مورخ 1394/3/12 دانشگاه گردیده است، دانشجویانی که جهت رسیدگی مجدد 3 نمره پایان‌نامه خود مراجعه می‌نمایند، با ارسال نامه‌ای تحت عنوان استرداد مدرک تحصیلی و ریز نمرات، فرصت دفاع مجدد را برای آنان مهیا نموده تا بتوانند نمره نهایی خود را از هیأت داوران این دانشگاه، اخد نمایند. لذا در همین راستا نامه مورد سخن برای نامبرده ارسال گردیده تا ایشان نیز از این فرصت به دست آمده استفاده نمایند. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/9/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس ماده 22 آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب 1388/1/15 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی که بر دانشجویان ورودی قبل از سال تحصیلی 1395 ـ 1394 حاکم است، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می‌شود و در مواد 36 و 37 آیین‌نامه مذکور درخصوص کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علّت تأخیر در دفاع، اختیاری برای دانشگاهها پیشی‌بینی نشده است، بنابراین بند 1ـ 2 آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مصوب 1394/3/12 دانشگاه صنعتی امیرکبیر که متضمن کسر نمره به دلیل تأخیر در دفاع از پایان‌نامه است، به جهت مغایرت با آیین‌نامه خارج از حدود اختیار مقام صادر‌کننده آن وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط