اصلاح تصویبنامه موضوع پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد در سال 1400

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد در سال 1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/13 هیات وزیران درخصوص "پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد در سال 1400" طی نامه شماره 145245 مورخ 1400/11/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور خارجه- سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت حقوقی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

هيئت وزيران در جلسه 13/11/1400 به پیشنهاد شماره 137831/47095 مورخ 4/11/1400 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

تصویب­نامه شماره 113445/ت59033هـ مورخ 24/9/1400 به شرح زیر اصلاح می­شود:

1- در بند (2)، عبارت "و سایر ظرفیت­های قانون بودجه سال 1400 کل کشور" به عبارت "و نیز سایر ظرفیت­های قانونی برای جابه­جایی اعتبارات" اصلاح می­شود.

2- در بند (3)، عبارت "اعتبارات ابلاغی" به عبارت "اعتبارات مصوب مربوط" اصلاح می­شود.

3- در بند (4)، عبارت "اعتبارات ابلاغی" به عبارت "اعتبارات مصوب مربوط" اصلاح و بعد از عبارت "جدول شماره (2) پیوست" عبارت "برای طی تشریفات قانونی" الحاق می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف