تصویبنامه درخصوص اصلاح عبارتهایی در بند 9 ماده 1 آیین نامه اجرایی جزء 1 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح عبارتهایی در بند 9 ماده 1 آیین نامه اجرایی جزء 1 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسات مورخ 1400/11/10 و 1400/11/13 هیات وزیران درخصوص "اصلاح عبارتهایی در بند 9 ماده 1 آیین نامه اجرایی جزء 1 بند ز تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 145261 مورخ 1400/11/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسات 10/11/1400 و 13/11/1400 به پیشنهادهای شماره 100/20/36024/1400 مورخ 18/8/1400 وزارت نیرو و شماره 575563 مورخ 11/11/1400 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

در بند (9) ماده (1) آیین­نامه اجرایی جزء (1) بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره 23155/ت58790هـ مورخ 3/3/1400 عبارت "، منابع حاصل از واگذاری شرکت­های دولتی" حذف و در تبصره (3) ماده (3) آیین­نامه مذکور، عبارت­های "پانزدهم بهمن­ماه" و "پانزدهم اسفندماه" به ترتیب به عبارت­های "بیست و پنجم بهمن­ماه" و "بیست و پنجم اسفندماه" اصلاح می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف