مصوبه شرایط و نحوه انتخاب و فعالیت صاحبنظران حقیقی امور قرآنی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی

شماره1400/17783/دش                                                             1400/11/18

اعضای محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی

دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

به پیوست متن مصوبه «شرایط و نحوه انتخاب و فعالیت صاحبنظران حقیقی امور قرآنی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی» (پیشنهادی گروه کارشناسی منتخب و مجمع مشورتی شورای توسعه) که در جلسه 54 شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 1400/11/6 به تصویب رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سعیدرضا عاملی

 

شرایط و نحوه انتخاب و فعالیت صاحبنظران حقیقی امور قرآنی

 عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی

(مصوب جلسه 54 شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 1400/11/6)

شورای توسعه فرهنگ قرآنی در جلسه 54 مورخ 1400/11/6 اصلاح شرایط و نحوه انتخاب و فعالیت صاحب­نظران حقیقی امور قرآنی عضو شورا را به شرح زیر تصویب و جایگزین ماده 12 آیین­نامه شورا و مصوبه جلسه 6 مورخ 1389/7/10 شورا کرد:

1ـ شرایط عمومی

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2. اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه

3. داشتن صلاحیت­های عمومی اخلاقی و شخصیتی متناسب با شأن قرآن (مبتنی بر بندهای 4 و 5 و 6 جدول شماره یک مصوبه جلسه 9 مورخ 89/12/7 شورا)

4. شخصیت حقیقی مستقل (نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه­های عضو شورا، پایبندی به منافع فراسازمانی و عدم تعارض منافع)

2ـ شرایط اختصاصی

1. تخصص ممتاز در یکی از حوزه­های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی­ترویجی یا مدیریتی امور قرآنی

2. حداقل 10 سال سابقه مفید در فعالیت­های قرآنی

3. حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی­ارشد یا معادل آن

4. داشتن حداقل 35 سال سن

3ـ اولویت­ها

1. سابقه تولید آثار قرآنی اعم از کتاب، مقاله، محصولات و خدمات قرآنی

2. سابقه ارائه اثر یا طرح ممتاز قرآنی موفق در سطح ملی

3. آشنایی با مدیریت راهبردی و فرهنگی، هنر، رسانه و فضای مجازی و بین­الملل

4. تجربه مؤثر در مدیریت یا برنامه­ریزی امور قرآنی در سطح ملی یا استانی

4ـ وظایف

1. مشارکت فعال در مباحث جلسات

2. اختصاص وقت در جلسات یا گروه­های مطالعاتی

3. تعامل با مجامع نخبگانی و هسته­های اندیشه­ورزی برای اخذ نظر و انتقال به جلسات تصمیم­سازی و تصمیم­گیری

5 ـ فرایند شناسایی و معرفی

1. فراخوان عمومی دبیرخانه از طریق سامانه ثبت نام متقاضیان

2. تشکیل کمیته منتخب شورا در دبیرخانه برای احراز شرایط

3. معرفی افراد واجد شرایط و اولویت­ها به شورا جهت انتخاب

تبصره1ـ افراد با کسب حداقل نصف تعداد آرای حاضران در جلسه شورا انتخاب شده و احکام عضویت ایشان توسط رئیس شورا برای مدت دو سال صادر می­شود.

تبصره2ـ غیبت هر یک از صاحب­نظران در بیش از سه جلسه رسمی شورا، کمیسیون و مجمع مشورتی در طول سال به منزله انصراف از عضویت است و عضو علی­ البدل منصوب و جایگزین می­شود و مانع عضویت برای حداقل یک دوره بعد خواهد بود.

تبصره3ـ دوره عضویت صاحب­نظران دو سال است و به منظور گردش نخبگانی، انتخاب هر فرد برای بیش از دو دوره متوالی امکان­پذیر نخواهد بود.

تبصره4ـ اعضای کمیته بند دوم برای هر دوره در شورا انتخاب می­شوند.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف