تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهور اسلامی ایران و دولت مغولستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهور اسلامی ایران و دولت مغولستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/27 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهور اسلامی ایران و دولت مغولستان" طی نامه شماره 153068 مورخ 1400/11/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف