قانون تفسیر بند ط تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

قانون تفسیر بند ط تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

قانون تفسیر بند ط تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در جلسه علنی مورخ 1400/11/03 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 157123 مورخ 1400/12/07 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف