تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مالزی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مالزی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/12/04 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مالزی" طی نامه شماره 157444 مورخ 1400/12/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف