تصویبنامه درخصوص واگذاری بهره برداری از منافع بخشی از اراضی ملی واقع در شهرستان بم (استان کرمان) به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری بهره برداری از منافع بخشی از اراضی ملی واقع در شهرستان بم (استان کرمان) به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/16 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری بهره برداری از منافع بخشی از اراضی ملی واقع در شهرستان بم (استان کرمان) به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور" طی نامه شماره 158304 مورخ 1400/12/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف