بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات قارچ های ترافل رنگی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ضوابط صادرات قارچ های ترافل رنگی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ضوابط صادرات قارچ های ترافل رنگی طی نامه شماره 1400/1689637 مورخ 1400/12/08 توسط مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف