تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص افزایش تولید، حمایت از تولید داخلی و توسعه و تکمیل زنجیره تامین محصول پنبه

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص افزایش تولید، حمایت از تولید داخلی و توسعه و تکمیل زنجیره تامین محصول پنبه ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص افزایش تولید، حمایت از تولید داخلی و توسعه و تکمیل زنجیره تامین محصول پنبه طی نامه شماره 020/32757 مورخ 1400/12/14 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف