شاخصهای عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران موضوع ماده 24 قانون مدیریت بحران کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص شاخصهای عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران موضوع ماده 24 قانون مدیریت بحران کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/12/11 هیات وزیران درخصوص "شاخصهای عملکرد نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران موضوع ماده 24 قانون مدیریت بحران کشور" طی نامه شماره 162702 مورخ 1400/12/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف