مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به منظور اجرای طرح احداث خط لوله 16 اینچ انتقال فرآورده های نفتی رفسنجان - یزد و تاسیسات جانبی

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به منظور اجرای طرح احداث خط لوله 16 اینچ انتقال فرآورده های نفتی رفسنجان - یزد و تاسیسات جانبی ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به منظور اجرای طرح احداث خط لوله 16 اینچ انتقال فرآورده های نفتی رفسنجان - یزد و تاسیسات جانبی طی نامه شماره 653632 مورخ 1400/12/16 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف