تصویبنامه درخصوص اصلاح ماده 4 آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده 2 قانون هوای پاک)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده 4 آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده 2 قانون هوای پاک) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/12/18 هيأت وزیران درخصوص "اصلاح ماده 4 آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده 2 قانون هوای پاک)" طی نامه شماره 165642 مورخ 1400/12/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف