تصویبنامه درخصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ی تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ی تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/12/22 هیات وزیران درخصوص "اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ی تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 170019 در تاریخ 1400/12/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف