تصویبنامه درخصوص ورود و ترخیص چهار دستگاه خودروی اهدایی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ورود و ترخیص چهار دستگاه خودروی اهدایی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/12/22 هیات وزیران درخصوص "ورود و ترخیص چهار دستگاه خودروی اهدایی" طی نامه شماره 170022 در تاریخ 1400/12/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف