تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص اصلاح مصوبه این شورا موضوع تقویت و توسعه تولید برنج داخلی

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص اصلاح مصوبه این شورا موضوع تقویت و توسعه تولید برنج داخلی ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص اصلاح مصوبه این شورا موضوع تقویت و توسعه تولید برنج داخلی طی نامه شماره 020/34119 مورخ 1400/12/21 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف