مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین قیمت پایه ماده معدنی خاک سولفات سدیم دار به صورت خام (به استثناء معدن میقان اراک) در سال 1399

مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین قیمت پایه ماده معدنی خاک سولفات سدیم دار به صورت خام (به استثناء معدن میقان اراک) در سال 1399 ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین قیمت پایه ماده معدنی خاک سولفات سدیم دار به صورت خام (به استثناء معدن میقان اراک) در سال 1399 طی نامه شماره 60/307443 مورخ 1400/12/23 توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف