مصوبه انتخاب اعضای هیات نظارت بر ضوابط نشر کتابهای کودک و نوجوانان

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب اعضای هیات نظارت بر ضوابط نشر کتابهای کودک و نوجوانان ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب اعضای هیات نظارت بر ضوابط نشر کتابهای کودک و نوجوانان طی نامه شماره 1400/20094/دش مورخ 1400/12/24 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف