تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در استان خوزستان به دادگستری شهرستان شوشتر

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در استان خوزستان به دادگستری شهرستان شوشتر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/12/4 وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص "واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در استان خوزستان به دادگستری شهرستان شوشتر" طی نامه شماره 171585 در تاریخ 1400/12/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف