تصویبنامه درخصوص الحاق متنی به عنوان تبصره به ماده 6 آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق متنی به عنوان تبصره به ماده 6 آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/12/25 هیات وزیران درخصوص "الحاق متنی به عنوان تبصره به ماده 6 آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا" طی نامه شماره 172118 در تاریخ 1400/12/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف