رأی شماره 2917 هيأت ‌عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «دستورالعمل شماره 31614/020ـ 1399/12/27 وزیر جهاد کشاورزی درخصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکتهای موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ابطال شد.»

تاریخ دادنامه: 1400/11/5    شماره دادنامه: 2917    شماره پرونده: 0000970

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر رحیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 020/31612 ـ 1399/12/27 وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت‌های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 020/31612 ـ 1399/12/27 وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت‌های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً همان گونه که مستحضرید بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی «تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح‌بندی خدمات بر اساس دستورالعمل خواهد بود که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های نظام مهندسی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون‌های کشـاورزی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن تهیه و توسط وزیـر جهـادکشاورزی تأیید و ابلاغ می‌گردد. همان گونه که در متن صریح قانون به صورت شفاف بیان گردیده است هدف قانونگذار تهیه دستورالعمل مشترکی، پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی و کمیسیون‌های کشاورزی مربوطه بوده است. متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی در اقدامی خلاف قانون فوق و در روزهای پایانی سال 1399 به صورت یک جانبه و بدون مشارکت دیگر سازمان‌های ذینفع و بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی اقدام به صدور دستورالعمل فوق و ابلاغ آن به سازمان دامپزشکی کشور و دیگر سازمانها نموده است که باعث ایجاد مخاطرات شغلی برای تمامی فعالان در این زمینه‌ها گردیده و جای بسی تعجب است. لذا از آنجا که گردش کار قانونی در خصوص تهیه و ابلاغ دستورالعمل مذکور قانوناً رعایت نگردیده و عمداً نادیده گرفته شده است و عمل فوق برخلاف نص صریح تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی می‌باشد این اقدام وزیر موجب نقض حقوق قانونی آشکار فعالیت این بخش را فراهم آورده به طور مثال با حذف نمودن چندین مرکز موجب تعطیلی ده‌ها شرکت تأسیس شده به موجب دستورالعمل قبلی و بیکاری و ضرر و زیان نیروهای متخصص خواهد گردید و مراکز موجود را در خطر مخاطرات جدی و تعطیلی قرار خواهد داد. لذا با توجه به موارد فوق ابطال دستورالعمل مورد شکایت به شرح ستون خواسته و با توجه به مغایرت دستورالعمل فوق با نص صریح قانون مورد تقاضاست. در ضمن بدواً استدعای صدور قرار توقف اجرای دستورالعمل فوق به جهت تضییع غیرقابل جبران حقوق شاغلان مربوطه مورد درخواست می‌باشد. "

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" جناب آقای ماکنعلی

 رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور

جناب آقای صفری

رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

 در اجرای قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، به پیوست «دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت‌های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور در حوزه دامپزشکی کشور» با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ـ وزیر جهاد کشاورزی "

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23: «تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح‌­بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تأیید و ابلاغ می­شود» و تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده قانونی مذکور درخصوص دستورالعمل شماره 020/31612 ـ 1399/12/27 وزیر کشاورزی درخصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکتهای موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی رعایت نشده است، بنابراین دستورالعمل مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط