رأی شماره 2926 هيأت ‌عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «بند (ج) ماده 27 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال 1400 که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تبديل يک به چند عرصه کمتر از 500 مترمربع به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.»

تاریخ دادنامه: 1400/11/5   شماره دادنامه: 2926    شماره پرونده: 0002219

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) ماده 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه بند (ج) ماده 27 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری سمنان در مورد عوارض ارزش افزوده تبدیل یک قطعه به چند قطعه زیر 500 متر مغایر با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها است که قدرالسهم‌ها را صرفاً در تفکیک اراضی بالای 500 متر تجویز نموده و از طرفی عوارض تفکیک طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است لذا ابطال مصوبه معترض به از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان:

ج ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه کمتر از 500 مترمربع  "

 

مسکونی

(s÷r)×(r ـ 115p

تجاری و خدماتی

(s÷r)×(r ـ 130 p

صنعتی و کارگاهی

(s÷r)×(r ـ 115 p

اداری

(s÷r)×(r ـ 125 p

انباری و سایر کاربریها

(s÷r)×(r ـ 110 p

 

 

 علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده‌ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 315 ـ 1396/4/13 این هیأت، وضـع عـوارض برای تفکیک در تمـام اشکال آن توسـط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (ج) ماده 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال 1400 که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک به چند عرصه کمتر از 500 مترمربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط