رأی شماره 2927 هيأت ‌عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «عوارض حذف پارکینگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار تعرفه شماره 7 سالهای 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر کاشان تعرفه شماره 10 ـ 2 عوارض تأمین پارکینگ سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر دامنه تعرفه شماره 3ـ11 از تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر زرین‌شهر تعرفه شماره 10 تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر ورنامخواست از تاریخ تصویب ابطال شد.»

رأی شماره 2927 هيأت ‌عمومی ديوان عدالت اداری با موضوع «عوارض حذف پارکینگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار تعرفه شماره 7 سالهای 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر کاشان تعرفه شماره 10 ـ 2 عوارض تأمین پارکینگ سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر دامنه تعرفه شماره 3ـ11 از تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر زرین‌شهر تعرفه شماره 10 تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر ورنامخواست از تاریخ تصویب ابطال شد.» در تاریخ 1400/11/5 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط