مصوبه ساماندهی انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور

شماره1400/18191/دش                                                             1400/11/25

(مصوب جلسه 158 مورخ 1400/11/12 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبه «ساماندهی انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور» که در جلسه 158 مورخ 1400/11/12 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ می‌شود:

«با عنایت به مقرره جلسه شماره 855 مورخ 1400/11/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه 158 مورخ 1400/11/12 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مبنی بر ساماندهی انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد آیین‌نامه لازم را با توجه به ضرورت حفظ کیفیت و عدالت آموزشی تدوین و ظرف مدت حداکثر 2 ماه جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.»

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سعیدرضا عاملی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف