اصلاح مصوبه ساماندهی مؤسسات آموزش عالی کشور

شماره1400/18192/دش                                                             1400/11/25

(مصوب جلسه 158 مورخ 1400/11/12 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اصلاحیه مصوبه «ساماندهی مؤسسات آموزش عالی کشور» مصوب جلسات 149 و 150 مورخ 1400/3/11 و 1400/3/25 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور (ابلاغیه شماره 1400/6206/دش مورخ 1400/4/21) به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

«نظر به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 95305/و مورخ 4 /1400/5 مبنی بر اصلاح بندهایی از ابلاغیه شماره 1400/6206/دش مورخ 1400/4/21 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص تعیین وضعیت ساماندهی مؤسسات آموزش عالی در فاز اول و بنا بر گزارش آن وزارتخانه در جلسه 158 مورخ 1400/11/12 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، موارد ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1. بند2: لغو الحاق مرکز آموزش عالی استهبان به دانشگاه فسا و الحاق آن به دانشگاه شیراز، لغو ادغام مرکز آموزش عالی آباده با دانشگاه فنی و حرفه‌ای و الحاق آن به دانشگاه شیراز و الحاق دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به دانشگاه صنعتی اصفهان به‌جای دانشگاه اصفهان مورد تأیید قرار گرفت.

2. بند3: عنوان «دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه (س)» به «دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س)» تغییر یافت».

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سعیدرضا عاملی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف