تصویبنامه درخصوص مجاز بودن سازمان ثبت احوال کشور نسبت به فروش یک قطعه زمین در شهرستان جیرفت استان کرمان

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص مجاز بودن سازمان ثبت احوال کشور نسبت به فروش یک قطعه زمین در شهرستان جیرفت استان کرمان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/12/14 وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص "مجاز بودن سازمان ثبت احوال کشور نسبت به فروش یک قطعه زمین در شهرستان جیرفت استان کرمان" طی نامه شماره 172530 در تاریخ 1400/12/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف