بخشنامه درخصوص ممنوعیت صادرات آخال حبوبات

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ممنوعیت صادرات آخال حبوبات ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ممنوعیت صادرات آخال حبوبات طی نامه شماره 1400/1801170 مورخ 1400/12/25 توسط مدیرکل دفتر صاردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف