بخشنامه درخصوص ارسال و ثبت گزارش بدهی ها و مطالبات دوره سه ماهه چهارم سال 1400 دستگاههای اجرایی

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص ارسال و ثبت گزارش بدهی ها و مطالبات دوره سه ماهه چهارم سال 1400 دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص ارسال و ثبت گزارش بدهی ها و مطالبات دوره سه ماهه چهارم سال 1400 دستگاههای اجرایی طی نامه شماره 55/4527 مورخ 1401/01/16 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف