تصویبنامه درخصوص الحاق متنی به عنوان تبصره 3 به ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق متنی به عنوان تبصره 3 به ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/01/17 هیات وزیران درخصوص "الحاق متنی به عنوان تبصره 3 به ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی" طی نامه شماره 5983 در تاریخ 1401/01/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف