نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا طی نامه شماره 2708 / هـ ب مورخ 1401/01/21 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط