نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) طی نامه شماره 2737/ هـ ب مورخ 1401/01/21 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط