نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 1400

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 1400 اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 1400 طی نامه شماره 2749/ هـ ب مورخ 1401/01/21 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط