قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها ابلاغ شد.

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها که در جلسه علنی مورخ 1400/11/10 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 8578 مورخ 1401/01/23 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف