انتشار کتاب قانون بودجه سال 1401 کل کشور

کتاب قانون بودجه سال 1401 کل کشور منتشر شد.

کتاب قانون بودجه سال 1401 کل کشور در قطع جیبی منتشر شد.

این کتاب، مشتمل بر‌ موارد ذیل است:
- قانون بودجه سال 1401 کل کشور؛

- فهرست تبصره های قانون؛

علاقه‌مندان جهت تهیه كتاب فوق می‌توانند به نمایشگاه عرضه آثار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات به نشانی زیر مراجعه نمایند:

تهران‌ـ‌ خیابان و‌لی‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهارراه جمهوری اسلامی شماره ‌1158- تلفن: 66492708

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف